ŠTAMPANE MAJICE

ŠTAMPA NA MAJICAMA

SITO ŠTAMPA

Sito štampa SentaSito štampa je vrsta štampe pri kojoj se štamparski otisak može uraditi na skoro svakoj ravnoj površini. Sito štampa se može raditi na tekstilu, plastici, keramičkim površinama, drvetu i sl. Sito štampa se najčešće koristi u tekstilnoj industriji, a može se primenjivati i na bilo kom tekstilnom materijalu.

Od prednosti sito štampe najčešće se ističe mogućnost prilagođavanja debljine otiska, odnosno boje koja se u prosesu štampe nanosi na materijal. Sito štampom, odnosno promenom količine boje koja se u procesu štampe nanosi na materijal, moguće je postići i neku vrstu reljefnog izgleda otiska. Nije redak slučaj i da se za sito štampu koristi termin 3D štampa.

Sito štampa je isplativa kao tehnika štampe uglavnom za velike tiraže i za to se najčešće koristi. Veliki tiraži podrazumevaju korišćenje istih ploča pripremljenih za sito štampu za veliku količinu istih ili različitih predmeta. U tekstilnoj industriji se odevni predmeti uglavnom rade u serijama, pa je sito štampa veoma dobar i isplativ izbor.

PRESLIKAČ ŠTAMPA

Preslikač štampa SentaPreslikač štampa, odnosno termo štampa je tehnika štampe pri kojoj se grafički simbol ili tekst pripremljen na preslikaču termo presom prenosi na tekstil, najčešće majice, dukseve i slične odevne predmete. Preslikač štampa se može raditi vinil i flok materijalima. Korišćenjem vinila dobija se gumenasta struktura (sportski dresovi i sl.), dok se flok materijalom dobija plišano-reljefni izgled. Preslikač štampa svoje najbolje karakteristike pokazuje primenom u tekstilnoj industriji.

Dizajn preslikača, odnosno grafički simbol ili poruku koju želite da oštampate možete sami osmisliti ili prepustiti stručnim grafičarima Maestrala. Nakon izrade grafičke pripreme i kreiranja preslikača, Maestral doo može svojom kvalitetnom termo presom preneti preslikač na tekstilni predmet po vašoj želji i isporučiti na bilo koju adresu u Srbiji.

ŠTAMPA SUBLIMACIJOM

Štampa sublimacijom SentaŠtampa sublimacijom je proces u kome mašina za štampu koristi toplotu za prenos boje na materijale kao što su tekstil, plastika, papir i sl. Naziv sublimacija je nastao jer se smatralo da je boja napravila prelaz između čvrstih i gasnih stanja bez prolaza kroz tečno stanje. Pošto se definicija sublimacije kao takve pokazala kao netačna, proces ove vrste štampe je nazvan i difuzia boje, ali se originalni naziv sublimacija ipak održao u oblasti štampe.

Postoji mnogo različitih mašina i boja koje se koriste za štampu sublimacijom fotografija, ličnih karata, tekstila i još mnogo toga, a Maestral doo Senta koristi samo najbolje. Kvalitet i jasnoća otiska, kao i zadovoljstvo klijenata urađenim poslom sublimacijske štampe je uvek na prvom mestu.


PROIZVODI I USLUGE